Tìm hiểu về luật phòng cháy chữa cháy mới nhất ai cũng cần biết

luat phong chay chua chay moi nhat

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất là sự sửa đổi và bổ sung các điều khoản nhằm hoàn thiện các luật cũ đã được ban hành trước đó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, bởi vì họ cần cập nhật thông tin mới để tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc không nắm được luật mới có thể gây rủi ro pháp lý và đình chỉ hoạt động của công ty.

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay

Luật phòng cháy chữa cháy có các thông tư, nghị định đi kèm để bổ sung và quy định chi tiết trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

1. Quy định chung về công tác phòng cháy chữa cháy

– Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001
– Luật phòng cháy và chữa cháy 2013 (sửa đổi bổ sung một số điều tại luật phòng cháy chữa cháy 2001)

luat-phong-chay-chua-chay

2. Nghị định, thông tư hướng dẫn trong công tác PCCC & CNCH

Có một số văn bản liên quan đến luật phòng cháy chữa cháy bao gồm:

 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP và sửa đổi của Luật PCCC: Hướng dẫn và quy định chung về phòng cháy chữa cháy.
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA và sửa đổi của Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết và áp dụng Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
 • Thông tư 36/2018/TT-BCA: Sửa đổi thông tư 66/2014/TT-BCA, cung cấp hướng dẫn cập nhật về phòng cháy chữa cháy.
 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP: Quy định công tác chuyên ngành công nghiệp cháy nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.
 • Thông tư 08/2018/TT-BCA: Hướng dẫn áp dụng Nghị định 83/2017/NĐ-CP.
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Các văn bản này cung cấp các hướng dẫn, quy định và quy tắc để đảm bảo tuân thủ và thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả.

3. Chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC & CNCH

Dưới đây là một số văn bản và tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy:

 • Quyết định 369/TTg: Xác định ngày 4/10 hàng năm là Ngày Phòng cháy chữa cháy.
 • Chỉ thị 1634/CT-TTg: Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 • Quyết định 1110/2012/QĐ-TTg: Phê duyệt đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đến năm 2023”.

Ngoài ra, còn có các tiêu chuẩn quốc gia TCVN liên quan đến phòng cháy chữa cháy, bao gồm tiêu chuẩn cho thiết bị phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các công trình, nhà xưởng. Có khoảng gần 30 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực này, bao gồm cả quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy.

chi-thi-cong-tac-phong-chay-chua-chay

Khi doanh nghiệp muốn hoạt động cơ sở, cần lưu ý tuân thủ các tiêu chuẩn này, vì chúng là bắt buộc và sẽ được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy 

TCVN 2622 : 1995 – Thiết kế phòng chống cháy cho nhà và công trình.

TCVN 3890 : 2009 – Bố trí, bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

TCVN 48-1996 – Quy định PCCC cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

TCVN 3991 : 2012 – Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng trong phòng cháy.

TCVN 4317 : 1986 – Nguyên tắc thiết kế nhà kho.

TCVN 5065 : 1990 – Tiêu chuẩn cho khách sạn.

TCVN 5760 : 1993 – Yêu cầu chung về hệ thống chữa cháy.

TCVN 5684 : 2003 – Tiêu chuẩn an toàn cháy cho các công trình và sản phẩm dầu mỏ.

TCVN 5738:2001 – Tiêu chuẩn hệ thống báo cháy tự động.

TCVN 6160 : 1996 – Phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng.

TCVN 6161 : 1996 – Phòng cháy chữa cháy cho chợ, trung tâm thương mại.

TCVN 6379 : 1998 – Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị chữa cháy và trụ nước cứu hỏa.

TCVN 6350-10:2013 (ISO 6182-10:2013) – Hệ thống Sprinkler tự động.

luat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho

Các tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn và quy định về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy trình và thiết kế phù hợp trong việc đối phó với nguy cơ cháy nổ và bảo vệ cuộc sống và tài sản.

Những lưu ý về luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

An toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất, ban hành năm 2019, đã quy định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và doanh nghiệp.

Theo luật này, sẽ có truy tố trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự cụ thể cho từng trường hợp gây ra hỏa hoạn. Việc lơ là, xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy có thể gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và sự chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc tuân thủ luật phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan là cần thiết để ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng.

Tại điều 4 luật phòng cháy chữa cháy đã quy định rất rõ nguyên tắc PCCC. Trong đó:

Điều 4 của luật phòng cháy chữa cháy đã quy định rất rõ nguyên tắc PCCC, bao gồm các điểm sau:

 • Hoạt động PCCC là tổng hợp sức mạnh của toàn dân. Mọi công dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia hoạt động này.
 • Tầm quan trọng của phòng cháy được đặt lên hàng đầu và được coi là tôn chỉ. Mục tiêu là ngăn chặn sự xảy ra cháy để không phải chữa cháy, đồng thời tránh bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.
 • Luôn sẵn sàng lực lượng và phương tiện để chữa cháy ngay lập tức và hiệu quả.
 • Phương tiện và lực lượng tại chỗ được xem là hai yếu tố ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy.

quy-dinh-luat-phong-chay-chua-chay

Các quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của toàn bộ cộng đồng trong việc phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị và sẵn sàng của lực lượng và phương tiện để đảm bảo khả năng chữa cháy nhanh chóng và hiệu quả.

Luật phòng cháy chữa cháy cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện công tác PCCC, bao gồm:

 • Gây cháy, nổ nhằm gây hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người và tổ chức.
 • Cản trở công tác của những người đang thi hành nhiệm vụ PCCC.
 • Lợi dụng công tác PCCC để lợi ích cá nhân, xâm phạm đến tài sản, tính mạng và sức khỏe của người khác.
 • Tạo báo cháy giả.
 • Tàng trữ, sản xuất, vận chuyển trái phép chất cháy, nổ, hoặc vận chuyển, sản xuất chất cháy nổ không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn PCCC.
 • Thi công, hoạt động công trình chưa có thiết kế PCCC được phê duyệt.
 • Phá hoại, tự ý thay đổi phương tiện, thiết bị phòng cháy, thiết bị chữa cháy, biển báo, chỉ dẫn, lối thoát nạn mà không có sự phê duyệt từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các hành vi này bị nghiêm cấm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc vi phạm có thể bị xử lý dân sự và hình sự theo quy định của pháp luật.

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất cho doanh nghiệp

luật phòng cháy chữa cháy đã đặt trọng tâm vào vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác PCCC. Việc xảy ra nhiều vụ cháy nổ ở các nhà máy và nhà xưởng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở vật chất, hàng hóa và máy móc của các doanh nghiệp. Điều này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế hàng chục tỷ đồng mà còn ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con người.

Vụ cháy tại nhà máy sản xuất bóng đèn Rạng Đông là một ví dụ rõ ràng. Hỏa hoạn đã tàn phá toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và gây nguy cơ ô nhiễm môi trường với thủy ngân. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cư dân sống xung quanh. Các hộ gia đình trong khu vực đã phải di tản và gặp khó khăn trong việc cung cấp nước sạch từ các nguồn khác, gây phiền toái và tốn kém kinh phí cho chính quyền địa phương.

luat-phong-chay-chua-chay

Vì những lý do đó, luật phòng cháy chữa cháy đã quy định rõ từng hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp. Các yêu cầu bao gồm:

 • Thiết lập quy định và nội quy an toàn PCCC trong doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch chi tiết về biện pháp phòng cháy.
 • Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy theo tiêu chuẩn quy định và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo sẵn có lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy thường trực tại cơ sở.
 • Lập kế hoạch chi tiết về phương án chữa cháy, thoát hiểm và cứu nạn liên quan đến tài sản và con người, bao gồm biện pháp ngăn chặn cháy lan.
 • Cấp phát kinh phí riêng cho công tác PCCC.
 • Duy trì hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC, thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng hệ thống PCCC.

Công tác chữa cháy đối với doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch chữa cháy: Doanh nghiệp phải lập phương án chữa cháy do người đứng đầu doanh nghiệp đề xuất và được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

– Thực hành chữa cháy định kỳ: Doanh nghiệp cần tổ chức thực hành chữa cháy định kỳ, huy động đầy đủ lực lượng và phương tiện liên quan.

– Lực lượng chữa cháy do người đứng đầu doanh nghiệp chỉ huy: Trong trường hợp lực lượng cứu hỏa chưa kịp đến, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm chi huy chữa cháy hoặc đội trưởng đội PCCC cơ sở thực hiện. Nếu cả hai vị trí này vắng mặt, cần có người được ủy quyền để chỉ huy chữa cháy.

Doanh nghiệp cần tăng cường tinh thần phòng cháy chữa cháy trong tổ chức. Đừng tiết kiệm một khoản kinh phí nhỏ để trang bị hệ thống PCCC cho cơ sở, vì điều này có thể giúp tránh được thiệt hại lớn do cháy nổ. Hãy tìm các nhà cung cấp và đơn vị thi công hệ thống PCCC uy tín, có kinh nghiệm. Họ sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Nếu bạn đang có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu thi công về PCCC, hãy liên hệ ngay tới PCCC Thiên Bằng qua HOTLINE 0981.056.0660982.467.835. Chúng tôi tự hào là 1 trong những đơn vị đi đầu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC với gần 14 năm hoạt động.

>> THAM KHẢO THÊM:

Trả lời